Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

Ο Σύλλογός μας διοικείται από οκταμελές αιρετό συμβούλιο και ένα μέλος διορισμένο (ταμίας του Συλλόγου) από το Δασαρχείο Καλαμάτας και ελέγχεται από εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από δυο αιρετά μελή και ένα διορισμένο από το Δασαρχείο Καλαμάτας. Όπως όλες οι κυνηγετικές οργανώσεις έτσι και ο Σύλλογός μας  στηρίζεται σε δικούς τους πόρους και δεν έχουν καμιά κρατική επιχορήγηση.

Η σημερινή διοίκηση του, που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, αποτελείται από τους:

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Μούζος

Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης  Στασινός

Γ. Γραμματέας: Ευάγγελος Γιαννακόπουλος

Κοσμήτορας : Βασίλειος Στεργιώτης

Ταμίας : Αργύρης Φράγκος

Μέλος : Χρήστος Μωραγιάννης

Μέλος : Παναγιώτης Μπαρδουνιώτης

Μέλος : Δημήτριος Πουλακίδας

Μέλος : Ευστάθιος Θλιμένος

 

 

Ελεγκτική επιτροπή

 

Κωνσταντίνος Μπουρδέκας

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Γεώργιος Φάβας

 

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Στο πλήρες οργανωμένο γραφείο του Συλλόγου μας αλλά και στις άλλες δραστηριότητες του, απασχολούνται τρία άτομα. Ο επιστημονικός συνεργάτης μας (δασοπόνος) και δυο θηροφύλακες. Επιπλέον σαν εποχικοί υπάλληλοι εργάζονται τουλάχιστον άλλα πέντε άτομα γραμματειακής υποστήριξης κατά την διάρκεια έκδοσης των αδειών θήρας.