Επικοινωνία

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογός Καλαμάτας διοικείται από οκταμελές αιρετό συμβούλιο και ένα μέλος διορισμένο (ταμίας του Συλλόγου) από το Δασαρχείο Καλαμάτας και ελέγχεται από εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από δυο αιρετά μελή και ένα διορισμένο από το Δασαρχείο Καλαμάτας. Όπως όλες οι κυνηγετικές οργανώσεις έτσι και ο Σύλλογός μας στηρίζεται σε δικούς τους πόρους και δεν έχουν καμιά κρατική επιχορήγηση.

Η σημερινή διοίκηση του, που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, αποτελείται από τους:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Μούζος

Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Στασινός

Γ. Γραμματέας: Ευάγγελος Γιαννακόπουλος

Κοσμήτορας : Βασίλειος Στεργιώτης

Ταμίας : Αργύρης Φράγκος

Μέλος : Χρήστος Μωραγιάννης

Μέλος : Παναγιώτης Μπαρδουνιώτης

Μέλος : Δημήτριος Πουλακίδας

Μέλος : Ευστάθιος  Θλιμένος

Ελεγκτική επιτροπή

Κωνσταντίνος Μπουρδέκας

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Γεώργιος Φάβας

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο πλήρες οργανωμένο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου μας αλλά και στις άλλες δραστηριότητες του, απασχολούνται τρία άτομα. Ο επιστημονικός συνεργάτης μας (δασοπόνος) και δυο θηροφύλακες. Επιπλέον σαν εποχικοί υπάλληλοι εργάζονται τουλάχιστον άλλα πέντε άτομα γραμματειακής υποστήριξης κατά την διάρκεια έκδοσης των αδειών θήρας.
Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας δίνουν έμφαση στους ακόλουθους τομείς.
• Φίλο περιβαλλοντολογική πολιτική (προστασία περιβάλλοντος)
• Κυνηγετική παιδεία και κοινωνική πολιτική
• Φιλοθηραματική πολιτική (προστασία – αειφορία του θηράματος)

Πραγματοποιούμε αναδασώσεις κάθε χρόνο σε καμένες και χέρσες περιοχές.
Έχουμε οργανώσει ομάδες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας και για τον τομέα αυτό έχουμε βραβευτεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας στις 29-3-2001.
Σε επιλεγμένους εγκαταλελειμμένους αγρούς πραγματοποιούμε σπορές για την στήριξη του ενδημικού θηράματος αλλά και για ολόκληρη την πανίδα.

Κυκλοφορούμε ενημερωτικά φυλλάδια κυνηγετικού περιεχομένου.
Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Διοργανώνουμε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Δημιουργήσαμε τράπεζα αίματος.

Τηλέφωνο: 2721 023744

Διεύθυνση: Άγιου Παντελεήμονα 13 – Καλαμάτα

ΤΚ: 24100