Ιστορία του συλλόγου μας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

 

Ψάχνοντας το αρχείο του Συλλόγου μας έκπληκτος ανακαλύπτω ότι υπάρχει μητρώο μελών από το 1938.

Το σωματείο προϋπήρχε με την επωνυμία Κυνηγετικός Σύλλογος Μεσσηνίας με την υπ’ αριθ. 1063/1970 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Ιδρυτικά μέλη του ήταν οι:

 1. Γκότσης Αθανάσιος του Μιχαήλ
 2. Γκότσης Αριστείδης του Μιχαήλ
 3. Μανούσος Λάκης του Κωνσταντίνου
 4. Μανούσος Παντελής του Ραφαήλ
 5. Μανούσος Αθανάσιος του Ραφαήλ
 6. Ξυδέας Κωνσταντίνος του Λεωνίδα
 7. Ταρσούλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
 8. Οικονομάκος Ηλίας του Βασιλείου
 9. Κονταξής Δημήτριος του Γεωργίου
 10. Βορριάς Αντώνιος του Βασιλείου
 11. Λαγωνικάκος Δημήτριος του Θεόδωρου
 12. Θωμόπουλος Ανδρέας του Δημητρίου
 13. Θάνος Κωνσταντίνος του Θεόδωρου
 14. Λιναρδάκης Σπύρος του Ηλία
 15. Δρούγας Ιωάννης του Ιωάννη
 16. Παπαβασιλόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
 17. Σοφός Παναγιώτης του Ευσταθίου
 18. Γουσέτης Σπυρίδων του Χαράλαμπου
 19. Βαρελάς Γεώργιος του Μιχαήλ
 20. Λάσκαρης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 21. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 22. Παναγόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 23. Κάστανος Χρήστος του Αναστασίου
 24. Δικαίος Δημήτριος του Αλέξανδρου
 25. Μακρίδης Γεώργιος του Ιωάννη
 26. Μπίμπας Ευστάθιος του Κωνσταντίνου
 27. Φωτιάδης Παναγιώτης του Περικλέους
 28. Δημακάκος Διονύσιος του Πάυλου

 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμάτας ιδρύθηκε το 1976 και αναγνωρίστηκε επίσημα από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας  με την υπ’ αριθ. 316/ 20-12-1976 απόφαση και καταχωρήθηκε στις 12-11-1977 με αύξοντα αριθμό μητρώου 203.

Ιδρυτικά μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας ήταν οι:

 1. Γεώργιος Αγγελόπουλος
 2. Μιχαήλ Παναγιωτόπουλος
 3. Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
 4. Κωνσταντίνος Λάσκαρης
 5. Ελευθέριος Σταματελόπουλος
 6. Κωνσταντίνος Θεοδώρου
 7. Λεωνίδας Ξυδέας
 8. Ανδρέας Κουτουμάνος
 9. Ιωάννης Βασιλειάδης
 10. Ανδρέας Καλλιντέρης
 11. Αθανάσιος Μανούσος
 12. Χρήστος Ξυπόλιτος
 13. Κατίνα Γεωργιοπούλου
 14. Νικόλαος Γεωργιοπούλου
 15. Γεώργιος Νταγιόπουλος
 16. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
 17. Παναγιώτης Γιολδάσης
 18. Κωνσταντίνος Στεφανέας
 19. Διονύσιος Δημακάκος
 20. Κωνσταντίνος Σκαρπαλέζος
 21. Πέτρος Μπουφέας.

 

 

Σκοπός του Συλλόγου μας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο καταστατικό του είναι « η οργάνωσις των κυνηγών και η κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών προς απόκτησιν της αναγκαίας πειθαρχίας και συνειδήσεως δια την εφαρμογήν των ισχυουσών διατάξεων θήρας αφ’ ενός και την συμβολήν τούτου εις την προσπάθειαν της Πολιτείας προς προστασίαν, διατήρησιν ανάπτυξιν, του θηραματικού πλούτου, λελογισμένην διαχείρισην τούτου, αφ’ ετέρου και προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος».

 

Απ’ ότι προκύπτει από τα βιβλία πρακτικών των Δ. Σ. (όσων βέβαια υπάρχουν στην κατοχή μας στο αρχείο του Συλλόγου), από το 1956 και αριθμό πράξης 176 οι διατελέσαντες πρόεδροι είναι οι:

 1. Άγγελος Κουλουμβάκης
 2. Παναγιώτης Θεοφιλόπουλος
 3. Κωνσταντίνος Μαστρογιαννάκος
 4. Λάκης Μανούσος
 5. Σοφοκλής Νινιός
 6. Αθανάσιος Γκότσης
 7. Ανδρέας Θωμόπουλος
 8. Αριστείδης Φέτσης (ορισμένος από το πρωτοδικείο πράξη υπ’ αριθ. 175/16-8-1977
 9. Αναστάσιος Προνοίτης
 10. Γεώργιος Γυφτέας
 11. Δημήτριος Κονταξής
 12. Πέτρος Μπουφέας
 13. Ηλίας Γιαννακόπουλος
 14. Δημήτριος Κονταξής
 15. Δημήτριος Νικόπουλος
 16. Γεώργιος Αποστολίδης
 17. Γεώργιος Αγγελόπουλος
 18. Γεώργιος Αποστολίδης
 19. Γεώργιος Καρβέλης
 20. Νικόλαος Παραγγίνης
 21. Νικόλαος Νικόλης
 22. Παναγιώτης Στασινός
 23. Παντελής Δρούγας