Καταφύγια άγριας ζωής

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΞΩΧΩΡΙΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Σύμφωνα με την  33640/1794 υπουργική απόφαση στις 21/04/1976 ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής στις θέσεις Ντουμπίτσα, Βριμπίτσα, Κεντρέας, Φουρτσά, Ταξιάρχης, Λάκκα, Λοσκάνια, περιοχής δημοτικού διαμερίσματος Εξωχωρίου νομού Μεσσηνίας.

Το συγκεκριμένο καταφύγιο έχει έκταση 10.000 στρέμματα περίπου και ορίζεται ως ακολούθως:

Βόρεια: βατή οδός – ρέμα των θέσεων Βιρός, Κούση, Τροσκονά.

Νότια: βατή οδός που αρχίζει από τη θέση Άγιος Νικόλαος και περνά από τις θέσεις Γιάννη Σκάλα, Πύργος εώς Μονή Βαϊδενίτσης.

Ανατολικά: από τη θέση Βαϊδενίτσα ακολουθεί βατή οδό εώς τη θέση Νοκολότερα και από εκεί ακολουθεί τη κορυφογραμμή οροβοντολός – Μάραθος –κούση.

Δυτικά: αρχίζει από τη θέση Άγιο Νικόλαο και περνά από τις θέσεις Μαντρί Σ. Γαλληνέα, Φαληρεϊκα, Μαντριά Ξυδέα, Καμίνι, Άγιος Αθανάσιος και κατόπιν ακολουθεί βατή οδό που περνά από τις θέσεις Άγιος Δημήτριος, Λοζίτσα βρύση, Βραχωτό εώς τη θέση Βιρός.

 

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

 

Σύμφωνα με την 85258/2019  Υπουργικής απόφασης στις 29/05/1987 ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής στη περιοχή Καλλιγά περιφέρειας δημοτικών διαμερισμάτων Τρικόρφου, Δραϊνας, Κορομηλιάς, Παλαιοκάστρου, Κεφαλινού, Μαυροματίου Ιθώμης, σε έκταση περίπου 20000 στρέμματα και ορίζεται ως ακολούθως:

Βόρεια: από το χωριό Κεφαλινού ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο μέχρι τη θέση Χούνες περιοχής Ζερμπισίων

Νότια: από τη διασταύρωση ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο που διέρχεται από το χωριό Τρίκορφο μέχρι το χωριό Δραϊνα

Ανατολικά: από τη θέση Χούνες, Ζερμπισίων ακολουθεί αγροτικό δρόμο που περνά από το χωριό Πετράλωνα μέχρι το χωριό Μαγγανιακό και από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση των επαρχιακών δρόμων Κλήματος – Τρικόρφου και Μαγγανιακού – Τρικόρφου

Δυτικά: από το χωριό Δραϊνα ακολουθεί επαρχιακό δρόμο που περνά από το χωριό Κορομηλιά μέχρι τη θέση Αλώνια όπου η συμβολή των ρεμάτων Παλαιοκάστρου και Κεφαλινίτικο και από εκεί ακολουθεί το μονοπάτι το οποίο περνά από την θέση Προφήτης Ηλίας μέχρι το χωριό Κεφαλινός.

 

 

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΟΡΟΥ ΛΥΚΟΔΗΜΟΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

Σύμφωνα με την 88313/4058 Υπουργική απόφαση στις 10/10/1988 τροποποιούνται τα όρια του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στο όρος Λυκόδημος με έκταση 14000 στρέμματα και ορίζεται ως ακολούθως:

Βόρεια: ακολουθεί δημόσιο δρόμο Μπούμπουκα – Τρύπαι – Ερείπια Ρομίρου – Μηλιωτακίου

Νότια: από τη συμβολή ρέματος Διχάνδακα με αγροτικό δρόμο ακολουθεί δρόμο και ρέμα μέχρι το χωριό Κόκκινου και από εκεί δημόσιο δρόμο Κόκκινου – Γαμβρίας – Λύκισσας

Ανατολικά: δημόσιο δρόμο Λύκισσας – Μαθίας – Λεύκα – Μπούμπουκα

Δυτικά: από Μηλιοτάκιο ακολουθεί δρόμο μέχρι θέση Άγια Κυριακή και στη συνέχεια δρόμο μέχρι τη συμβολή του με ρέμα Διχάνδακα

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΓΛΙΑΤΑ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

 

Σύμφωνα με την 174283/2613 Υπουργική απόφαση στις 20/08/1985 τροποποιούνται τα όρια του μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στη θέση Άνω Γλιάτα περιοχής δημοτικών διαμερισμάτων Μάνδρας, Δωρίου, Ηλέκτρας, Βασιλικού και Ψάρι μειώνοντας την έκτασή του από 20000 σε 19000 στρέμματα η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

Βόρεια: αρχίζει από το δημοτικό διαμέρισμα Ψάρι ακολουθεί επαρχιακό δρόμο Ψάρι – Σύρριζο μέχρι τη θέση Βαρελάκι (συμβολή κοινοτικών δρόμων Ψάρι –Σύρριζο – Κάτω Μέλπειας ) από τη θέση Βαρελάκι ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι τη θέση Μαλημπάρδη από όπου ακολουθεί τρακτερόδρομο προς βρύση Κρου, Κατωμέρι, βρύση Κρουμάδη συνοικισμό Κατωμέρι, τρακτερόδρομος από το συνοικισμό μέχρι τη θέση Μαλλιά τη Ράχη και μετά σε απόσταση 200 μέτρα περίπου μουλαρόδρομο μέχρι το συνοικισμό Αγίου Νικολάου του Δ. Δ. Ψάρι.

Νότια: από συνοικισμό Σούλι Ηλέκτρας ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι το Άνω Βασιλικό (Κατσουρέϊκα) και από εκεί αγροτικό δρόμο μέχρι τη πηγή Λουτρό και ύστερα αγροτικό δρόμο μέχρι το συνοικισμό Αμφιθέα του Δ. Δ. Δωρίου

Ανατολικά: από τη θέση Βαρελάκι ακολουθεί ατραπό μέχρι τη θέση Βελανιδιά – Μάλη – Μπάρδη από εκεί ακολουθεί που περνά από Καραμητσέϊκα χτήματα και αυχένα δυτικά της εκκλησίας Προφήτης Ηλίας Μάνδρας και από εκεί ακολουθεί μουλαρόδρομο μέχρι παρυφής του Δ. Δ. Ηλέκτρας και από εκεί ακολουθεί άλλο δρόμο προς συνοικισμό Σούλι Ηλέκτρας.

Δυτικά: από συνοικισμό Αμφιθέα ακολουθεί αμαξωτό δρόμο μέχρι το συνοικισμό Αγίου Νικολάου του Δ. Δ. Ψάρι

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

Σύμφωνα με την 2731 απόφαση της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας στις 15/07/2005 καταργείται το μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής Λαδά και ιδρύεται νέο στη θέση Άγιος Ιωάννης – Άγιος Γεώργιος περιοχής Δ. Δ. Λαδά – Καρβέλι και Αρτεμησίας συνολικής έκτασης 12940 στρεμμάτων και ορίζεται ως ακολούθως:

Βόρεια: Από τη θέση «Διπόταμα» ακολουθεί τον εθνικό δρόμο«Καλαμάτας – Σπάρτης» μέχρι το δημοτικό διαμέρισμα Αρτεμισίας.

Ανατολικά: Από το δημοτικό διαμέρισμα Αρτεμισίας ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι τη θέση «Άγια Παρασκευή» Δ. Δ. Λαδά και στη συνέχεια ακολουθεί δημοτικό δρόμο εώς το δημοτικό διαμέρισμα Λαδά.

Νότια: Από το Δ. Δ. Λαδά και θέση «Μογκίλα» ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο που περνάει από τις θέσεις «Άγ. Θεόδωρος» και «Πέτρινο Γεφύρι» μέχρι της θέσης «Γεωργίτσας» όπου συναντάει τον Δημοτικό δρόμο «Καρβέλι – Καλαμάτα».

Στην συνέχεια ακολουθεί αυτόν μέχρι τη θέση «Διπόταμα» όπου συναντάει τον εθνικό δρόμο «Καλαμάτα – Σπάρτη».

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Σύμφωνα με την 84696/3697 Υπουργική απόφαση της 10/10/1988 ιδρύθηκε το μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής Κεφαλόβρυσου περιοχής Δ. Δ. Πλατανόβρυσης – Κεφαλόβρυσου – Πουλιτσίου – Κουτήφαρη και Αριστομένους έκτασης 10000 στρεμμάτων η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

Βόρεια: Από τη θέση Ξυλόκαστρο ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι το χωριό Κεφαλόβρυσο και στη συνέχεια αγροτικό δρόμο μέχρι τη Περδικόβρυση

Νότια: Από το Δ. Δ. Κουτήφαρη ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι το χωριό Χορεύτρα και στη συνέχεια κοινοτικό δρόμο μέχρι το χωριό Πλατανόβρυση από όπου και άρχισε

Ανατολικά: Από το χωριό Περδικόβρυση ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι το χωριό Πουλίτσι και στη συνέχεια αγροτικό δρόμο μέχρι το χωριό Κουτήφαρη

Δυτικά: Από το χωριό Πλατανόβρυση ακολουθεί κοινοτικό δρόμο προς κάτω Βούταινα μέχρι το ρέμα Σωτήρος και από εκεί ακολουθεί το ρέμα μέχρι τον αγροτικό δρόμο στη θέση Ξυλόκαστρο.

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΛΙΜΝΗ ΝΤΙΒΑΡΙ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

Σύμφωνα με την 1081 της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας στις 23/07/1996 τροποποιούνται τα όρια του μόνιμου καταφυγίου στις θέσεις Λίμνη Ντιβάρι – Βάλτος, Δήμου Πύλου και Δ. Δ. Ρωμανού έκτασης 7000 στρέμματα η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

Βόρεια: Από τη συμβολή του δρόμου Πύλου – Κυπαρισσίας με περιφερειακή γράνα Βάλτου και αγροτικό δρόμο, ακολουθεί αγροτικό δρόμο και γράνα μέχρι της συμβολής της με αγροτικό δρόμο για Πετροχώρι \, θέση ٬٬Γεφύρι’’

Νότια: Από το νότιο άκρο του Παλαιού Ναυραρίνου ακολουθεί το όριο της θάλασσας μέχρι τη συμβολή της με το ρέμα ٬٬Γιαννούζαγα’’

Ανατολικά: Ακολουθεί ρέμα ٬٬Γιαννούζαγα’’ μέχρι τη συμβολή του με δρόμο Πύλου – Κυπαρισσίας, στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο Πύλου – Κυπαρισσίας μέχρι τη συμβολή του με περιφερειακή γράνα του Βάλτου και με αγροτικό δρόμο.

Δυτικά: Από τη θέση ٬٬Γεφύρι’’ μέχρι όρμο ٬٬Βοϊδοκοιλιά’’ , ακολουθεί τον όρμο Βοϊδοκοιλιάς και στη συνέχεια θάλασσα μέχρι το Νότιο άκρο του Παλιού Ναυαρίνου.

 

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

Σύμφωνα με την 33305/1701 Υπουργική απόφαση στις  21/04/1976 ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο στη θέση Άγιος Νικόλαος περιοχής Δήμου Πύλου και Δ. Δ. Καινούριου Χωριού και Μεθώνης έκτασης 11000 περίπου στρεμμάτων οριζόμενη ως ακολούθως:

Βόρεια: Νοητή γραμμή από αγρόκτημα Αθανασίου Καλδή και δυτικά μέχρι τη θάλασσα (Τσούλου – Λιμανάκια)

Νότια: Μουλαρόδρομος που ξεκινάει από τι εξωκλήσι Άγιος Αθανάσιος και καταλήγει στη θέση Παπά Λίμνα στη θάλασσα

Ανατολικά: Δημόσια οδό Πύλου – Μεθώνης από το αγρόκτημα Αθανασίου Καλδή μέχρι τη γέφυρα Κοκκινόκαμπου ακολουθεί τους πρόποδες του όρους Άγιος Νικόλαος έως Δ. Δ. Καινούριου χωριού και από εκεί ακολουθεί τη παρυφή του συγκροτήματος Ποδαρίνα μέχρι το εξωκλήσι Άγιος Αθανάσιος που είναι στη δημόσια οδό Πύλου – Μεθώνης

Δυτικά: Θάλασσα από Τσούλου Χανάκια μέχρι Παπά λίμνα

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΒΑΛΤΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

 

Σύμφωνα με την 33641/1795 υπουργική απόφαση στις 21/04/1976 ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο στη περιοχή Δ. Δ. Βάλτας έκτασης 11000 στρέμματα η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

Βόρεια: Με ρέμα Ευαγγελίστριας Φιλιατρών

Νότια: Με χτήματα Ι.Νικητόπουλου, Γ.Γιαννόπουλου, Αν.Μπουντουβά, Γ.Νταριώτη, Ι.Αδρακτά, ελαιώνα και αμμορυχείο Ι.Νικητόπουλου, μικρό ρέμα μέχρι να συναντήσουμε τη Δημόσια οδό Γαργαλιάνων – Φιλιατρών στη θέση Σκοτωμένου

Ανατολικά: Δρόμος Γαργαλιάνων – Βάλτας – Μόραινας μέχρι ρέματος Ευαγγελιστρίας

Δυτικά: Δρόμος Γαργαλιάνων – Φιλιατρών από θέση Σκοτωμένου εώς το αγρόκτημα Δ. Καμπόλη μετά ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι να συναντήσει το ρέμα Λαγκούβαρδο και από εκεί ακολουθεί την οριογραμμή μεταξύ δασικής έκτασης και αγροκτημάτων των κατοίκων Βάλτας και Φιλιατρών μέχρι του ρέματος Ευαγγελιστρίας.

 

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΡΟΝΤΑΙΙΚΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

Σύμφωνα με το τεύχος ΦΕΚ 527/Β/86 ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής περιοχή Δ. Δ. Σέλλας – Ροδιάς έκτασης 12000 στρεμμάτων με τα κάτωθι όρια: θέση Ελληνικό δρόμος Μουρατιάδας – Ραπτόπουλου, θέση Διόδια δρόμος διοδίων – Σέλλας – διασταύρωση με δρόμο Σέλλας – Κρυονερίου, Κρυονέρι, ρέμα Καλύβιζα, ρέμα Αρτικιώτικο, κεντρικό ρέμα Σέλλας, Κρίτσι, δρόμος, θέση Ελληνικό.

 

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΥΡΕΤΗ – ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

Περιοχή κοινότητας Μουζακίου έκτασης 10000 στρέμματα που ορίζεται ως κάτωθι: Μουζάκι, αγροτικός δρόμος, θέση Δενδρούλι, αγροτικός δρόμος Άγιος Νικόλαος, θέση Κεντροσιά, ρέμα Μουντζούρη, μονοπάτι, θέση Κοκορεβιθιά, αγροτικός δρόμος, θέση Μελεγάκια, ρέμα δρόμου Χριστιάνων – Μουζακίου, κορυφή Κουτσουρούπα (τριγωνομετρικό), νότια κορυφογραμμή, θέση Κοτρώνι, ρέμα Μουντζούρη, κορυφογραμμή Αγυϊάς, θέση Ανάληψη, μονοπάτι, Μουζάκι.