Στόχοι

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμάτας δίνουν έμφαση στους ακόλουθους τομείς.
• Φίλο περιβαλλοντολογική πολιτική (προστασία περιβάλλοντος)
• Κυνηγετική παιδεία και κοινωνική πολιτική
• Φιλοθηραματική πολιτική (προστασία – αειφορία του θηράματος)

Πραγματοποιούμε αναδασώσεις κάθε χρόνο σε καμένες και χέρσες περιοχές.
Έχουμε οργανώσει ομάδες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας και για τον τομέα αυτό έχουμε βραβευτεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας στις 29-3-2001.
Σε επιλεγμένους εγκαταλελειμμένους αγρούς πραγματοποιούμε σπορές για την στήριξη του ενδημικού θηράματος αλλά και για ολόκληρη την πανίδα.

Κυκλοφορούμε ενημερωτικά φυλλάδια κυνηγετικού περιεχομένου.
Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Διοργανώνουμε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Δημιουργήσαμε τράπεζα αίματος.

Απελευθερώνουμε εντός των καταφυγίων άγριας ζωής πτερωτά και τριχωτά θηράματα με την συνεργασία των Δασικών αρχών για την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των πληθυσμών αυτών.
Χρηματοδοτούμε (μέσω των κυνηγετικών οργανώσεων) κατά 100% τις μοναδικές επιστημονικές μελέτες που συντάσσονται από καθηγητές Πανεπιστημίων, Δασολόγων και Δασοπόνων μελετητών βάσει των οποίων συντάσσεται κάθε έτος η ρυθμιστική διάταξη θήρας.
Σαν κυνηγετικές οργανώσεις ιδρύσαμε και λειτουργούμε με δικούς μας πόρους κατά 100% το σώμα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής των Συλλόγων που σκοπό έχουν την καταπολέμηση και πάταξη της λαθροθηρίας και σε προέκταση την προστασία του περιβάλλοντος .

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Ιδιόκτητη έκταση 1500 στρεμμάτων στα Άνω Αρφαρά Μεσσηνίας
• Ιδιόκτητο οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων στην παραλία Βέργας (παλαιό σκοπευτήριο)
• Παραχώρηση προς χρήση για είκοσι χρόνια έκτασης 65 στρεμμάτων στον Άγιο Φανούριο Καλαμάτας από την Ιερά Μονή Βελανιδιάς. Στο συγκεκριμένο χώρο λειτουργούν κλωβοί υποδοχής – προσαρμογής θηραμάτων, και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος αυτός και σαν εκθετήριο.